• RSS

Servei de Nefrologia

Presentació

“El Servei de Nefrologia es constitueix com a tal l’any 1988, tot i que l’hospital havia tingut assistència nefrològica any anteriors. Poc a poc va creixent en personal i mitjans tècnics fins arribar a l’actualitat en que, excepte la pràctica del trasplantament renal, desenvolupa totes les tècniques diagnòstiques i terapèutiques relacionades amb el món de la nefrologia, està implantat com a Hospital de referència per a tota la província i està desenvolupant activitat docent pregrau i postgrau juntament amb activitat investigadora.”

Notícies